Muziekmethode voor speciale doelgroepen

Onder andere voor kinderen met een taalontwikkelingsachterstand, dyslexie, concentratieproblemen, autisme.